Tiếp tục chuyến thăm Lào, sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam và Lào đều đang trong quá trình chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc, do vậy hai bên tiếp tục tiến hành trao đổi kinh nghiệm về các nội dung liên quan. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

VIDEO LIÊN QUAN