Hôm nay, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta (19/5/1890 - 19/5/2019).

VIDEO LIÊN QUAN