Việc xây dựng một con người Việt Nam thời kì mới phù hợp với bối cảnh thực tế là tư duy cần thiết và cần sự thay đổi táo bạo. Trong thời gian gần đây, một học giả đã đưa ra ý kiến "Để xây dựng con người Việt Nam với tư duy phản biện, sự sáng tạo, những yếu tố cũ như Tiên học lễ, hậu học văn, chữ Lễ có cản trở không nhỏ đến sự sáng tạo", điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian qua. Để thảo luận nhiều hơn về vấn đề này, cùng "Cà phê sáng" gặp gỡ với Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương.

VIDEO LIÊN QUAN