Ngày 13/10, vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa, xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Các loại hình giao thông trọng yếu dần khôi phục tạo bước đệm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính phủ cũng vừa ban hành một Nghị quyết để thống nhất quy định thích ứng với dịch trên toàn quốc, yêu cầu không để xảy ra tình trạng chia cắt, mỗi địa phương làm một kiểu trong phục hồi kinh tế xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN