Năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện ở lớp 10, có những môn học được lựa chọn nhưng lại không có giáo viên. Không dễ để các trường đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

VIDEO LIÊN QUAN