Đã có 40 chợ truyền thống tại TP. HCM mở cửa và hoạt động trở lại. Các chợ chỉ bán những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho người dân. Phản ánh của phóng viên cho thấy tại các chợ truyền thống người dân và tiểu thương đều nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch.

VIDEO LIÊN QUAN