Chợ Sâm Ngọc Linh – sản phẩm đã trở thành thương hiệu của tỉnh Quảng Nam vừa được tổ chức. Điều ngạc nhiên là rất nhiều du khách đến chợ là người nước ngoài.

VIDEO LIÊN QUAN