Chợ Long Biên, Hà Nội hôm qua đã được hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng phong tỏa. Các tiểu thương kinh doanh tại chợ sẽ cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và áp dụng bổ sung một số biện pháp.

VIDEO LIÊN QUAN