Một tin vui với các lao động ngành điều dưỡng Việt Nam 230 ứng viên sẽ được tuyển dụng đào tạo đưa sang Đức làm việc. Kế hoạch thực hiện từ nay cho đến năm 2022.

VIDEO LIÊN QUAN