Trong mục tiêu điều hành năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn khiến giới đầu cơ gặp khó khăn trong việc dự báo