Chile hiện là nước xuất khẩu đồng lớn nhất thế giới nhưng rượu vang, trái cây và các sản phẩm từ lâm nghiệp cũng có vai trò quan trọng, chiếm tới 1/4 tổng giá trị hàng xuất khẩu của quốc gia này.