Một trong những nỗi lo lớn nhất của Trung Quốc trong thời đại dịch COVID-19 là lo cái ăn cho 1 tỷ 400 triệu dân. Chỉ cần đứt gãy nguồn cung lương thực, thực phẩm sẽ dễ xảy ra rối loạn xã hội. Thực tế nước này đã làm tốt chiến lược thông suốt nguồn cung bằng thương mại điện tử và nâng cao tính tự chủ của mỗi địa phương trong cung ứng lương thực, rau quả cho người dân.

VIDEO LIÊN QUAN