Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, Hải quan Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của các chuyên gia, các cơ quan của USAID trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Hải quan, qua đó, thúc đẩy hoạt động giao lưu thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, cũng như sự phối hợp giữa cơ quan Hải quan 2 nước.

VIDEO LIÊN QUAN