Tổ chức hội thảo chuyên đề Phóng sự điều tra, Ban tổ chức mong muốn trên sóng truyền hình có những phóng sự điều tra chất lượng, góp phần chống nhũng nhiễu, tiêu cực, trả lại đúng giá trị thực của báo chí truyền thống.

VIDEO LIÊN QUAN