Theo CNN, chi phí cho một đám cưới hoàng gia hiện đại sẽ không thể ít hơn 6 con số và đó mới chỉ là số tiền tạm tính ban đầu. Thậm chí, nếu cộng cả các khoản tiền dành cho công tác an ninh, chi phí cho một đám cưới hoàng gia có thể lên tới hàng triệu USD.

VIDEO LIÊN QUAN