Ngoài kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có dữ liệu đối sánh trung bình điểm học bạ từng môn của các địa phương để điều chỉnh việc dạy học ở các trường phổ thông. Kết quả đối sánh năm nay cho thấy là điểm số giữa thi tốt nghiệp và học bạ ở hầu hết các môn đều vênh nhau rất lớn.

VIDEO LIÊN QUAN