Theo chế độ học bổng hiện nay, nếu được hưởng 80% mức lương tối thiểu thì các em học sinh sẽ được hưởng 1.112.000 đồng/tháng (tính ra 1 bữa ăn sẽ tương đương với 12.000 đồng, chưa bao gồm các chi phí khác). Rõ ràng, chính sách cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được ban hành từ năm 2009 đến nay đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

VIDEO LIÊN QUAN