Lạm phát tại các nước Châu Âu đang tăng nhanh hơn nhiều so với mọi dự báo trước đây. Nhiều năm nay, các ngân hàng trung ương của Châu Âu đã cố gắng thúc đẩy lạm phát bằng cách bơm tiền nhiều đợt vào nền kinh tế, giờ đây giá năng lượng tăng 23% chỉ trong 1 năm và rối loạn nguồn cung đã kéo cho giá cả tăng vọt.

VIDEO LIÊN QUAN