Trước liên tiếp các vụ khủng bố, đặc biệt là vụ khủng bố tại tòa nhà Quốc hội Anh mới chỉ xảy ra vài ngày trước đây, các nước châu Âu và Mỹ đang đẩy mạnh tăng cường an ninh lên mức cao nhất

VIDEO LIÊN QUAN