Lỗ hổng về tiêm chủng là một trong các nguyên nhân mà WHO chỉ ra rằng đã khiến làn sóng dịch COVID-19 lần này tại châu Âu trở nên căng thẳng như vậy.

VIDEO LIÊN QUAN