Theo các kế hoạch đã được các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng EU nhất trí ở Brussels, các khí tài khởi đầu sẽ là một tàu tuần tra mới, một vũ khí gây nhiễu điện tử cho máy bay và công nghệ theo dõi các tên lửa đạn đạo.

VIDEO LIÊN QUAN