Ngày 2/11, Cao ủy về Nông nghiệp của Liên minh châu Âu - ông Phil Hogan dẫn đầu đoàn gồm 52 doanh nhân châu Âu tới khảo sát thị trường Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN