Tại Châu Âu, các doanh nghiệp bán lẻ đang lúng túng vì hiện nay đã tới lúc phải bắt đầu các chiến dịch quảng cáo bán hàng cho giáng sinh và Tết Dương lịch nhưng lại không biết chắc hàng hóa có tới kịp cửa hàng hay không. Quá nhiều vấn đề xảy ra đang làm chậm trễ chuỗi cung ứng hàng hóa tại đây.

VIDEO LIÊN QUAN