Liên minh châu Âu vừa yêu cầu các công ty sở hữu mạng xã hội lớn như Google, Facebook, Twitter và nhiều doanh nghiệp Internet khác cần có thái độ quyết liệt, nhanh chóng hơn trong việc ngăn chặn nội dung cực đoan bị phát tán trên các hạ tầng này

VIDEO LIÊN QUAN