Để giải quyết phần ngọn vấn đề "chặt chém", cần chấn chỉnh tình trạng nâng giá bất hợp lý đối với du khách, về lâu dài, cần có một giải pháp có thể giải quyết vấn đề từ gốc.

VIDEO LIÊN QUAN