Những nội dung đáng chú ý: Gia tăng sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Miền Bắc hôm nay trời lạnh; Chăn nuôi an toàn dịch bệnh phòng chống dịch lở mồm long móng...

VIDEO LIÊN QUAN