Những nội dung đáng chú ý: Thẻ vàng gây nhiều ảnh hưởng đến xuất khẩu hải sản; Đảm bảo đời sống tại khu cách ly tập trung; Số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh tại Myanmar; Đường sắt tăng cường biện pháp phòng chống dịch;...

VIDEO LIÊN QUAN