Những nội dung đáng chú ý: Cấm bay 9 tháng với hành khách hút thuốc trên máy bay ; Ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã; Thiếu nhân lực giữ rừng; Nhiều tiện ích với tài khoản định danh điện tử; Buổi sáng thu hoạch sâm dây...

VIDEO LIÊN QUAN