Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương và các cơ quan liên quan: chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

VIDEO LIÊN QUAN