Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VH-TT-DL tỉnh triển khai tuyên truyền phổ biến nội dung quy định về biển hiệu tại điều 34 Luật Quảng cáo; đặc biệt là quy định về việc thể hiện chữ viết theo quy định tại điều 18 Luật Quảng cáo.

VIDEO LIÊN QUAN