Sau khi nhiều "ông lớn" FDI bị cơ quan thuế truy thu thuế và phạt chậm nộp, theo nhiều chuyên gia, vẫn còn nhiều "ông lớn" FDI cần được đưa vào tầm ngắm thanh tra.

VIDEO LIÊN QUAN