COVID-19 đã khiến chúng ta chạm vào tay nhau thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn, giữa 2 người phải giữ khoảng cách 2m, giữa 2 thành phố phải hạn chế đi lại; giữa các quốc gia những chuyến bay phải dừng vô thời hạn... COVID-19 đã khiến cho cách mà người ta chạm vào nhau phải thay đổi....

VIDEO LIÊN QUAN