Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe dưới góc độ y tế thì việc chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần, đặc biệt cho đối tượng là trẻ nhỏ cũng rất cần được quan tâm trong thời kỳ nhạy cảm như hiện nay. Cùng Cà phê sáng kết nối với nhà báo, tác giả sách Trần Thu Hà để giúp quý vị có những cách thức và chia sẻ về vấn đề này.

VIDEO LIÊN QUAN