Năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA mới chỉ đạt chưa tới 40%. Tỷ lệ này trong năm 2017 đạt 68,3%, năm 2018 là 43% và hết năm 2019 chỉ đạt 39,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đề ra.

VIDEO LIÊN QUAN