Chiếc cầu Chirajara nối Bogota với thành phố Villavicencio đã bị phá hủy hoàn toàn bằng 200kg thuốc nổ 3.000 sợi dây nổ, 30 kíp nổ. Trước đó, một phần của cây cầu này đã bị sập vào đầu năm nay. Giám sát việc phá hủy này còn có 11 chuyên gia và lực lượng an ninh địa phương.

VIDEO LIÊN QUAN