Hàng ngày, Tâm, cậu thanh niên 20 tuổi tuy bị thiểu năng vẫn tự mình giúp bác và anh những công việc vặt trong nhà một cách nhanh nhẹn và gọn gàng.

VIDEO LIÊN QUAN