Những thành viên câu lạc bộ săn bắt cướp luôn không màng nguy hiểm, sẵn sàng giúp đỡ người dân lấy lại tài sản thuộc về mình. Đồng thời, họ cũng chính là khắc tinh đối với những kẻ chuyên hành nghề cướp giật

VIDEO LIÊN QUAN