Tại Mỹ, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm là thời điểm của câu cua bắt đầu, 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động trong nhà bị hạn chế nên những hình thức giải trí, trải nghiệm thiên nhiên tại đây càng được ưa chuộng hơn.

VIDEO LIÊN QUAN