Hiện đã có nhiều dấu hiệu tích cực của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Cùng với vắc xin COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 là 'vũ khí' không thể thiếu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, nó đã được xác định mang lại những hiệu quả tốt. "Câu chuyện quốc tế" hôm nay cùng bàn luận về chủ đề: những loại thuốc điều trị COVID-19, thế giới đã làm rõ những đối tượng và thời gian triển khai tiêm mũi vắc xin tăng cường như thế nào và công cuộc tìm kiếm của virus SARS-CoV-2 đã có nhóm điều tra mới.

VIDEO LIÊN QUAN