Từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi đến Châu Á, học sinh phấn khởi trở lại trường sau thời gian dài phải học trực tuyến vì dịch COVID-19, tuy nhiên niềm vui đi học cũng song hành với rủi ro, nhiều trường học trở thành ổ dịch mới. Vậy cần làm gì để đảm bảo vừa dạy học vừa phòng chống dịch COVID-19 thành công?

VIDEO LIÊN QUAN