Một cậu bé 12 tuổi đã được nhận vào Đại học Quốc Gia nổi tiếng của Mexico. Cậu bé đã trở thành sinh viên được cấp bằng trẻ tuổi nhất của trường đại học này.

VIDEO LIÊN QUAN