Arnav Sharma, 11 tuổi, đến từ thị trấn Reading, Berkshire (Anh) vừa đạt 162 điểm trong bài kiểm tra IQ - số điểm tối đa có thể đạt được với bài thi trên giấy và cao hơn điểm của hai đại thiên tài Albert Einstein và Stephen Hawking.

VIDEO LIÊN QUAN