Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón 10 cơn bão. Dự báo, từ nay đến hết năm còn khoảng 4-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, tập trung ở giữa và nam biển Đông. Trong đó có 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN