Cấp cao Đông Á kêu gọi không làm phức tạp tình hình biển Đông

VIDEO LIÊN QUAN