Giới trẻ đang trở thành đối tượng tấn công của những kẻ phản động. Mạng xã hội đang trở thành mảnh đất mới để những kẻ chống phá Nhà nước lợi dụng. Trong đó, biểu tình online là một trong những chiêu trò lôi kéo thế hệ trẻ. Cần cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để kích động giới trẻ.