Sau khi phân tích 7 mẫu dưa cải do Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Đà Nẵng đã nhiễm chất vàng ô. Các mẫu dưa trên được lấy ngẫu nhiên tại các chợ đầu mối tại Đà Nẵng.

VIDEO LIÊN QUAN