Một khuyến cáo với những quý vị có thói quen thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Hiện nay, xuất hiện một hình thức có tên gọi là "Deep Fake" tức là giả mạo hình ảnh, giọng nói của người dùng

VIDEO LIÊN QUAN