Từ nhiều tháng qua trên nhiều địa bàn các tỉnh Phú Yên đã xảy ra tình trạng người dân bị chó dại cắn và chó bị dại vẫn chưa dừng lại. Thói quen nuôi chó thả rông của nhiều bà con vùng nông thôn đang là trở ngại lớn trong việc kiểm soát bệnh dại hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN