Tổ chức Thương mại thế giới WTO cảnh báo tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục yếu kém khi bước vào quý 2 năm nay.

VIDEO LIÊN QUAN