Gần đây xuất hiện một số nhóm Zalo hô hào các nhà đầu tư giao dịch lướt sóng có thể mua và bán cổ phiếu cơ sở ngay trong ngày. Những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường cần hết sức thận trọng với các lời mời chào này.

VIDEO LIÊN QUAN